Odaberite pojedini tip veš mašine za pomoć

Tabela međusobno zamjenjivih programatora sa pripadajucim termostatima
Programatori Termostati
PG 111, PG 111-01, PG 800, PG 800-01, PG 800-02 NZ 50 C, 29/82 C
PG 202 Q, PG 108 NO 27/NZ 90 C
PG 500, PG 501, PG 501-01, EAT 8051a, EAT 8051 b/c/d, EAT 8051d 27/50 C, 38/88 C
PG 700 , PG 700-02 , PG 701 , PG 701-01 , PG 701-02 , EMP 201 , EMP 211a NO 40/NZ 90 C
PG 1000 38/88 C, NZ 60 C
PG 1200, EAT 9062b, EAT 9062c, GJ 796 SIBEL 32 - 88 C, NZ 30 C ( 60 C )
PG 1300, EAT 9095.01a, 01b, 01c, 01d 27/50 C, 38/88 C
GJ 1010 SIBEL 32-88 C, 30/60 C
AKO 514830 32-88 C, NZ 40 C
790a 32-88 C
Spisak kratkih veza (mostova) za programatore / Gorenje
Programator Veze Napomene
PG 111
PG 202Q
PG 500
14-14 , 7-7 , 17-17 , 18-18 , 1-1 , 5-5 , 8-8 , 2-2-2 , 9-9
1-13-13 , 17-17
43-43 , 27-27 , 1-1 , 21-21 , 7-7 , 28-9 , 45-45 , 42-42 , 22-25
  • ako masina nema PC prekidac , staviti kratku vezu 23-45 , 0-30
PG 700, PG 700-02, PG 701, PG 701-01, PG 701-02
42-42 , 45-45 , 7-7-7 , 28-28-27-27-27 , 1-1
  • ako masina ima dva el. ventila , staviti kratku vezu 36-32 ako masina nema PC prekidac , staviti kratku vezu 0-30
PG 800
PG 1000
PG 1200
7-7 , 18-18 , N-D , 1-1 , 5-4 , 14-14 , 17-17 , X-X
25-25-25 , 47-47 , 45-45 , G-G , 1-1 , 14-14-14 , 28-28-28 , 27-27
28-28-28-28 , 45-45 , 25-25 , 2-2 , 1-1
  • ako masina nema PVU prekidac , staviti kratku vezu 41-41
PG 1300
45-45-45 , 28-28 , 25-25 , 1-1 , 41-41 , 30-0
  • ako je ugradjen termostat 38/88 sa tri izvoda , staviti kratku vezu T-1
  • ako masina nema PE prekidac , staviti vezu B-37
  • ako masina nema PVU prekidac , staviti vezu 43-44
izrada u toku ...
izrada u toku ...